Wyszukaj na naszej stronie

B2B OFFICE wirtualne biuro+

ul. Bagno 2 lok. 197

00-112 Warszawa

Stacja Metra "Świętokrzyska"

 

office@b2boffice.pl

+48 518 347 386

 

Właścicielem marki B2B OFFICE jest firma Max le Verne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bagno 2/197 w Warszawie (00-112) wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000540174, NIP 7010461918, Regon 360693665. Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN.