Wyszukaj na naszej stronie

We współpracy z biurem księgowym wykonujemy kompleksową obsługę księgową dla działalności gospodarczych oraz różnego rodzaju spółek osobowych jak i prawnych. W ofercie mamy także obsługę kadrowo-płacową.


Zakres usług księgowych obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów;
 • prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
 • sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS;
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP;
 • monitorowanie stanu finansowego firmy;
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami;
 • pomoc podczas kontroli podatkowych;
 • doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont.


Obsługa płacowa:

 • przygotowywanie list płac;
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia list płac;
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło;
 • sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej pracowników/zleceniobiorców Klienta;
 • przekazywanie dokumentacji do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik;
 • kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz wysokości zobowiązań wobec ZUS;
 • sporządzanie pasków wynagrodzeń;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • sporządzanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz Klienta (PIT-4R);
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS;

Obsługa kadrowa:

 • prowadzanie akt personalnych;
 • ewidencja należnego i wykorzystanego urlopu;
 • wystawianie świadectw pracy;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • przygotowywanie umów z pracownikami.

 

Skontaktuj się z nami